HTML va Web Site

htmlWeb Site nima?
Agarda internetda ishlagan bo’lsangiz siz internet sahifasi nima ekanligini ko’rgansiz.
Misol qilib http://www.google.uz yoki http://www.mail.uz kabi sahifalar bular
hammasi Internet site’lardir, ularni har bir oynachasi bir web sahifadir.
Har bir internet sahifa HTML ko’dlari orqali yaratiladi. HTML bu HyperText Markup
Language. Bu degani, bir programmalash tilidir.

URL nima? URL bu Uniform Resource Locators, yani bu har bir site’ning nomidir.
Har bir site nomi hech yerda qaytarilmaydi va boshqa joyda ishlatilmaydi. Bu
qaytarilmas site nomidir. Misol uchun http://www.mail.uz faqatgina bittadir, boshqa
hech qayerda shu nomli site ochilishi mumkin emasdir, va ochilmaydi ham.
URL to’rt qismdan iboratdir.
Protocol://ServerName:PortNumber/FileName
Protocol: bu http protokolidir.
ServerName: mail.uz
PortNumber: 80, agarda hech narsa yozilmagan bo’lsa bu avtomatik ravishda 80
portdir.
FileName: Ko’pincha ko’rsatilmaydi, serverning ishlashiga bog’liqdir.

YUKLAB OLISH