JavaScript

javascript-logo-pngBirinchi bor JavaScirpt 1995 chi yil o’rtaga chiqdi. JavaScript 1995 yili ishlatilishi boshladi, ammo 1998 yilga kelib keng qullanishga kirdi. Uning chiqishini asos sabablaridan biri bu Client tomonidan bo’ladigan kiritishlarni tekshirish uchun, yani server tomonida qilinadigan ishlarni bir qismini olib tashlash uchun. Lekin shuncha vaqt o’tgandan so’ng javascript web development’ning eng asoslaridan biri bo’lib qoldi. Microsoft kompanyasi ham o’zining scripting language yani Vbscriptni chiqardi ammo lekin uni keng qo’llab bo’lmas edi, sababi Internet Explorer’dan boshqa hech qaysi Web Browser uni ishlata olmasdi.

Keyin esa Microsoft ham Internet Explorer ichiga JavaScript’ni qo’shdi. Hozirgi kunga kelib hamma Web Browserlar JavaScriptni ishlata oladi.
JavaScript bu “Client side programming” yani kimki sahifangizni ochsa shu odamning tomonida ishlaydi. PHP, Perl, CGI, JSP lar kabi serverda ishlamaydi.
JavaScriptda siz DHTML yani Dynamic HTML sahifalari yoza olasiz. Bu degani sizning qandaydir harakatingizga qarab ish qilishi, va boshqalardir.

YUKLAB OLISH